Our Team - Online talim

Online Talim

  1. Bhawesh Mandal (Biratnagar)
  2. Ganesh Raut(Bhardaha)
  3. Aarti Rajbanshi(Biratnagar)
  4. Kanchan Ray(Biratnagar)
  5. Mahesh Raut (siraha)
  6. Dipak Yadav (Rangeli)
  7. Sandesh Shrestha (Udhaypur)
  8. Anil Rajbanshi (Dainiya)